REGULAMIN REZERWACJI TERMINU NA LECZENIE STOMATOLOGICZNE w znieczuleniu ogólnym w Centrum Medycznym IMED

1. Rezerwacja dotyczy zabiegu w znieczuleniu ogólnym w Centrum Medycznym IMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Czesława Niemena 2/U7.

2. Zabieg zrealizowany będzie w Centrum Medycznym IMED ul. Katowicka 14, Rumia.

3. W momencie rezerwacji terminu na zabieg wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN.

4. Zaliczka zostanie odliczona od kwoty zabiegu.

5. Zaliczka może zostać wpłacona gotówką lub kartą w Centrum Medycznym IMED lub przelewem na konto Centrum Medycznego IMED Sp. z o.o. Sp. k. na konto w terminie 2 dni roboczych od chwili rezerwacji.

6. W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu bakowego w tytule należy wpisać „Zaliczka, imię i nazwisko pacjenta, data wizyty”. Brak wpłaty w w/w terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nie przyjścia na zabieg bez odwołania go na minimum 7 dni przed planowaną datą zabiegu, zaliczka przepada jako rekompensata za zarezerwowany czas zespołu zabiegowego. Ponadto zaliczka nie podlega zwrotowi, gdy zabieg nie może odbyć się z powodów leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w przypadku, gdy:
– brak jest kompletu wyników zleconych badań laboratoryjnych,
– pacjent nie przestrzega przed zabiegowych zaleceń lekarskich, w szczególności tych odnoszących się do pozostania na czczo przed zabiegiem, odstawienia leków zaburzających krzepliwość krwi, czy przyjmowania zaleconych leków,

8. Pacjent/opiekun pacjenta zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami do zabiegu jak i zaleceniami przed zabiegiem podanymi na wizycie konsultacyjnej z lekarzem dentystą lub lekarzem anestezjologiem.

9. Zwrot zaliczki można otrzymać w terminie 7 dni od daty złożenia pisemnej prośby wraz z kompletem danych niezbędnych do wykonania płatności. Prośbę można złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@cm-imed.pl

10. Niezbędnym dla realizacji zbiegu jest punktualne przyjście na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 minut może skutkować niemożliwością wykonania zabiegu i przepadkiem zaliczki.