REGULAMIN REZERWACJI TERMINU NA LECZENIE STOMATOLOGICZNE w znieczuleniu ogólnym w Centrum Medycznym IMED

2. Zabieg zrealizowany będzie w Centrum Medycznym IMED Kids Rumia, ul. Katowicka 14 lub Centrum Medycznym IMED Kids Gdańsk, ul. Pilotów 2.

3. W momencie rezerwacji terminu na zabieg wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 1000 PLN.

4. Zaliczka zostanie odliczona od kwoty zabiegu.

5. Zaliczka może zostać wpłacona gotówką lub kartą w Centrum Medycznym IMED lub przelewem na konto Centrum Medycznego IMED Sp. z o. o. Sp. k. w terminie 2 dni roboczych od chwili rezerwacji.

6. W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu bankowego w tytule należy wpisać „Zaliczka, imię i nazwisko Pacjenta, data wizyty”. Brak wpłaty w w/w terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieprzyjścia na zabieg oraz w przypadku nieodwołania go na minimum 7 dni przed planowaną datą zabiegu, zaliczka przepada jako rekompensata za zarezerwowany czas zespołu zabiegowego. Ponadto zaliczka nie podlega zwrotowi, gdy zabieg nie może odbyć się z powodów leżących po stronie Pacjenta, a w szczególności w przypadku, gdy:

  • brak jest kompletu wyników zleconych badań laboratoryjnych,
  • Pacjent nie przestrzega przedzabiegowych zaleceń lekarskich, w szczególności tych odnoszących się do pozostania na czczo przed zabiegiem, odstawienia leków zaburzających krzepliwość krwi, czy przyjmowania zaleconych leków.

8. Rodzic/opiekun prawny Pacjenta zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami do zabiegu jak i zaleceniami przed zabiegiem, podanymi na wizycie konsultacyjnej z lekarzem dentystą oraz lekarzem anestezjologiem.

9. Zwrot zaliczki można otrzymać w terminie 7 dni od daty złożenia pisemnej prośby wraz z kompletem danych niezbędnych do wykonania płatności. Prośbę można złożyć w formie elektronicznej na adres malgorzata.murawska@imedkids.pl

10. Niezbędnym dla realizacji zabiegu jest punktualne przyjście na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 minutowe może skutkować niemożliwością wykonania zabiegu i przepadnięciem zaliczki.