REGULAMIN WIZYT STOMATOLOGICZNYCH

Zasady ogólne
Centrum Medyczne IMED Sp. z o.o. Sp. k. jest miejscem leczącym wyłącznie dzieci, prowadzonym pod nazwą IMED Kids. Naszym priorytetem jest leczenie dzieci, których rodzice współpracują w zakresie leczenia, odpowiedniej higieny jamy ustnej oraz wizyt kontrolnych w zleconych przez lekarza terminach.
W gabinecie traktujemy dziecko jak partnera, mówimy im prawdę, nie obiecujemy rzeczy niemożliwych. Oczekujemy od rodziców takiej samej postawy co pomaga w przeprowadzeniu leczenia oraz budowaniu zaufania małego Pacjenta do lekarza i personelu naszego Centrum. Na wszystkie wizyty pacjent musi przychodzić z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego. O wyborze metody leczenia i jego zakresie decyduje Lekarz Dentysta.

Umawianie i potwierdzanie wizyt.
Wszyscy pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem internetu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Lekarz może odmówić przyjęcia, jeśli nie ma u pacjenta niego bezpośredniego zagrożenia życia. Każda wizyta jest potwierdzana za pośrednictwem SMS z pięciodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli wizyta nie zostanie potwierdzona przez pacjenta podejmujemy dwukrotnie próbę kontaktu telefonicznego. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem termin wizyty zostanie anulowany. Jeżeli Pacjent nie zgłosi się na potwierdzoną wizytę, mimo wcześniejszego jej potwierdzenia, to każdy kolejny zaplanowany już termin może zostać anulowany. Opłata za każdą wizytę, która została potwierdzona przez Pacjenta, wynosi 100,00 PLN za każde 30 minut (za zarezerwowany czas lekarza, asystentki, higienistki i gotowość gabinetu). Prosimy o poinformowanie rejestracji o każdej zmianie numeru telefonu.

Odwoływanie wizyt.
Obowiązkiem rodzica/opiekuna Pacjenta jest powiadomienie Rejestracji o rezygnacji z umówionej wizyty minimum 24 godziny przed terminem wizyty. Może tego dokonać osobiście, telefonicznie lub korzystając z linku otrzymanego smsem z potwierdzeniem wizyty. Rodzic/opiekun odpowiada za skuteczne powiadomienie rejestracji. Dzięki temu rejestracja może umówić Pacjenta z listy rezerwowej lub z bólem.
Opłata za nieodwołanie wizyty wynosi 100,00 PLN za każde 30 minut (za zarezerwowany czas lekarza, asystentki, higienistki i gotowość gabinetu).
Spóźnienie na wizytę powyżej 10 minut jest traktowane jako nieodwołanie i rezygnacja z wizyty.

Przebieg wizyty
Personel naszego Centrum dokłada wszelkich starań, aby dzieci leczyć komfortowo i w przyjaznych warunkach. Najlepszym sposobem jest przyzwyczajenie dziecka do gabinetu i zapoznanie z personelem podczas wizyty adaptacyjnej. Pozwala to zminimalizować stres podczas kolejnych wizyt i ułatwia współpracę z lekarzem. Wizyta adaptacyjna trwa 30 minut i jest zalecenia każdemu nowemu pacjentowi naszego centrum. Podczas tej wizyty lekarz przeprowadza z rodzicem/opiekunem szczegółowy wywiad medyczny.
W przypadku pacjenta pierwszorazowego oraz pacjenta powracającego po czasie dłuższym niż dwanaście miesięcy od ostatniej kontroli podczas wizyty będzie miał wykonane badanie stomatologiczne.
W trakcie kolejnych wizyt w gabinecie dentystycznym może przebywać z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic/opiekun. Rodzic/opiekun będący na wizycie proszony jest o zajęcie miejsca wskazanego przez personel gabinetu.

Sedacja
Sedacja podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) jest środkiem wymagającym specjalnego przygotowania. Na dwie godziny przed zaplanowanym zabiegiem nie wolno dziecku podawać jakichkolwiek napojów ani pożywienia. Jeżeli dziecko spożywało jadło lub piło w okresie 2 godzin przed zabiegiem musi on zostać odwołany. W takim przypadku opłata za odwołanie wizyty wynosi 100,00 PLN za każde zaplanowane 30 minut (za zarezerwowany czas lekarza, asystentki, higienistki i gotowość gabinetu). W przypadku, w którym dziecko zwymiotuje treścią pokarmową z widocznym niestrawionym posiłkiem (co oznacza, że niedawno jadło, a personel gabinetu nie został o tym fakcie poinformowany), do ceny wykonanych zabiegów leczniczych doliczona zostanie opłata za sprzątanie i dezynfekcję gabinetu w wysokości 200 PLN.

Współpraca pacjenta oraz odstąpienie od leczenia.
W zdecydowanej większości przypadków nawiązujemy współpracę z dziećmi i przeprowadzamy konieczne leczenie. Zdarzają się jednak przypadki dzieci niewspółpracujących. W takiej sytuacji przeprowadzimy 3 płatne wizyty (adaptacyjną/konsultacyjną i 2 przeznaczone na leczenie). Jeśli w tym czasie nie uda się przeprowadzić leczenia zaproponujemy inne metody, np. znieczulenie ogólne lub współpracę z psychologiem zajmującym się problemem dentofobii.
Każda wizyta w naszym Centrum jest płatna niezależnie od współpracy pacjenta (za zarezerwowany czas lekarza, asystentki, higienistki i gotowość gabinetu).

Gwarancja
Wypełnienie w zębach mlecznych objęte jest 6 miesięczną rękojmią. Wypełnienie w zębach stałych objęte jest roczną gwarancją. Warunkiem utrzymania rękojmi i gwarancji są badania kontrolne i higienizacja w wyznaczonych przez lekarza terminach.

Odpowiedzialność
Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za swoje dzieci w poczekalni i Sali zabaw. Zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo dziecka i odpowiednie zachowanie niezakłócające normalnej pracy gabinetu.